www.villasgolfperalada.com

VILLAS GOLF PERALADA
Nom fiscal :
NIF :
direcció :
població :

Mitjançant aquest avís, VILES GOLF PERALADA , (en endavant " LA PROMOTORA " ) informa els usuaris de la seva pàgina web www.villasgolfperalada.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant , " les Dades Personals " ) per que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a lA PROMOTORA les Dades Personals requerides en el formulari de "Sol · licitar visita" .
LA PROMOTORA es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per adaptar-la a les novetats legislatives ia les pràctiques de la indústria .

Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que el LA PROMOTORA serà titular i responsable . La recollida i tractament de Dades Personals , duts a terme pel LA PROMOTORA o per tercers en el seu nom , té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb el LA PROMOTORA , la gestió , administració , prestació , ampliació i millora dels serveis de lA PROMOTORA , la seva adequació a les preferències i gustos del clients , i l'enviament , per mitjans tradicionals i electrònics , d'informació comercial sobre els serveis que el lA PROMOTORA ofereix actualment i en el futur .

LA PROMOTORA no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats . LA PROMOTORA o , si escau , els tercers que tractin les Dades Personals en nom de LA PROMOTORA , ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits . No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables . Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés , cancel · lació , rectificació i oposició , contactant amb LA PROMOTORA a través del correu electrònic info@villasgolfperalada.com .

Política de cookies